Trang chủ  
  Lời ngỏ  
  Đồng hương  
  Họ tộc  
  Tư liệu  
  Hình ảnh  
  Gửi bài viết  
  Thông báo chung  
Thứ tư, ngày 17/07/2024
 
BÁO CÁO SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM CÔNG TÁC TỪ THIỆN TẠI QUÊ NHÀ THẾ CHÍ TÂU - ĐIỀN HÒA [12.06.2024 16:59]
Xem hình
Hoàng Mai Thế Chí Tây

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

BÁO CÁO

Sơ kết 6 tháng đầu năm công tác từ thiện tai quê nhà xã Điến Hòa.

(Từ tháng 01 dến tháng 06 / 2024 )

      Kính gởi:  Thường vụ Đằng ủy, TT. HÐND, UBND, UBMT xã Điển Hòa, và các cơ quan ban ngành đoàn thể, TT Hội chữ thập đỏ huyện Phong Điên, TT Hội chữ thập đỏ xã, cùng toàn thể các thành viên làm từ thiện tại quê nhà.

Ban chủ nhiệm CLB thiện nguyện

Xin báo cáo sơ kết công tác làm từ thiện tại quê nhà trong 6 tháng đầu năm 2024 như sau:

     Phần I /  Tình hình thực hiện công tác từ thiện trong 6 tháng đầu năm.

Hưởng ứng lời kêu gọi của ban chủ nhiệm câu lạc bộ thiện nguyện tại quê nhà, đa số bà con quê hương đang sinh sống tại quê nhà, trên mọi miển tổ quốc và nước ngoài, đã nhiệt tình tham gia làm từ thiện rất nhiều đợt, nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tại quê hương.

1/ Số nguời làm từ thiện định kỳ mỗi tháng 20.000 d, đến 30.000 d trở lên, đến nay đã đăng ký thêm 8 người, nâng tổng số người làm từ thiện định kỳ lên 179 người, trong đó gồm có:

Tại Thôn 4: Nguyễn Minh Phong; Nguyễn Thị Hải; Nguyễn Thi Bê; Ngô Thị Lục.

Tại Thôn 3: Nguyễn Văn Sơn.

Tại Thôn l: Nguyễn An Sơn.

Tại Thôn 8: Nguyễn Thị Phượng.

Tại xã Điển Lộc: Hô Văn Điệu.

2/ Số người làm từ thiện đột xuất có 8 thành viên, bao gồm:

Tại Sài Gòn: Nguyễn Thị Hường: 500.000 đ; Cháu Bích Gâu: 250.000 đ; cháu Thiên Mây: 250.000 đ; Việt kiều tại Hoa Kỳ Đặng Thị Thủy - Cư:  2.500.000d; Nguyễn Đăng Dũng: 500.000d; Hội đồng hương tại Buôn Mê Thuộc: 2.000.000 đ; Nguyễn Đăng Chỉ ( thôn 7): 500.000 đ; Nguyễn Thị Thẻo (Đắc Nông): 500.000 đ.

3/ Chi phí trong 6 tháng đầu năm, trợ cấp cho những người vì hoàn cảnh khó khăn :

 - Chi trợ cấp dịnh kỳ hàng tháng 1.000.000 đ cho cháu Nguyễn Văn Đại (Thôn 3);

 - Bác Trần Khai (Thôn 9): 300.000 d,

 - Chi trợ cấp dịnh kỳ hàng quý 500.000 đ, có 2 địa chỉ là Văn Công Lộc (Thôn 3); cháu Nguyễn Duy Anh 9Thôn 3.)

 - Chỉ trợ cấp đột xuất cho các đối tượng, lâm bệnh hiếm nghèo, tai nạn, đau ốm nặng, vì hoàn cảnh khó khăn.

   Nguyễn Thị Liên - Thức (Thôn 3): 1.000.000 đ; Nguvễn Văn Bé (Thôn 6): 1.000.000 đ; Mệ Đặng Thị Ngắn(Thôn 2): 1.000.000 đ;  Mệ Hiệp (Thôn 4): 1.000.000 đ; Chị Bê (Thôn 8): 1.000.000 đ; Văn Công Hẻn (Thôn 4): 1.000,000 đ; Lê Thị Con (Thốn 8):1.000.000 đ; Nguyễn Thi Viễn (Thôn 5): 1.000000đ;  Đăng Thi Lồng (Thôn 6)1.000.000 đ; Đặng Thị Nữ (Thôn 3): 1.000.000 đ; Văn Thi Quyên (Thôn 3): 1.000.000đ.

4/ Chi phí khác , trong đó bao gồm:

 - Chi thăm đau các thành viên, trong CLB có 10 người, mổi xuất quà 200.000 đ.

 - Chi đi điếu tang TV trong CLB có 1 người và thân nhân thành viên có 6 người. Lê dân hương TV là. 200.000 d, thân nhân TV, 100.000đ.

 - Chi phô tô in ấn các vẫn bản của CLB là: 210.000 đ.

5/ Về công tác tố chức.

  Thành viên BCH của CLB, dược bố sung thêm 1 TV mới, đó là. Anh Nguyễn An Sơn, ở tại Thôn 1 làm thủ quỹ thay anh Nguyễn Văn Vĩnh.

          Phần II / Tổng hợp Thu - Chi trong 6 tháng đầu năm 2024

   1/ Về phấn thu:       

   - Tiên quỹ năm truớc chuyến sang:    100.185.000 đ.

   - Thu trong 6 tháng đầu năm:    30.060.000 đ.

   * Tổng thu là:   130.245.000 đ.

   2/ Phần chi:

   - Chi trong 6 tháng đầu năm là:   23.710.000 đ.

Trong đó chỉ trợ cấp định kỳ, chi trợ cấp đột xuất, và chi khác; Trong đó bao gồm chi thăm đau TV, chi điếu tang TV và thân nhân TV, và chỉ in ấn các vặn bản của CLB.

    3/ Cân đối thu chi: 

     Tồn quỹ là:     106.535.000 đ.

    Phần III / Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

     1/ Về công tác tổ chức : 

     BCN CLB duy trì sinh hoạt định kỳ hàng tháng vào ngày mống 6 lúc 2 giờ chiều, các thành viên CLB có yêu cầu những gì, xin phản ảnh trực tiếp với các thành viên phụ trách các thôn, để tận tình giúp đỡ kip thời.

    2/ Câu lạc bộ tiếp tục duy trì vận động bà con tại quê nhà và đồng hương trên mọi miến tổ quốc và nước ngoài, với tấm lòng hảo tâm của mình, cùng nhau chung tay góp sức, tận tình giúp đỡ những mãnh đời khó khăn tại quê hương, để ban chủ nhiệm CLB có đủ kinh phí làm từ thiện, duy trì trợ cấp định kỳ và đột xuất cho các hoàn cảnh khó khăn đặc biệt tại quê hương.

    Trên đây là báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2024, ban chủ nhiệm câu lạc bộ thiện nguyện xin báo cáo với lãnh đạo chính quyên địa phương, các cơ quan ban ngành và các thành viên CLB dược biết.

Điền hòa ngày 06 tháng 6 năm 2024
Ban thường trực CLB thiện nguyện tại quê nhà Thế Chí Tây - Điền Hòa

Chủ nhiệm     Phó Chủ nhiệm       Thư ký                  Thủ quỹ

   Đặng Văn Mức   Đặng Văn Đợt      Đặng Văn Mãng   Nguyễn An Sơn

                                                                                                                                                               Nguồn : BCN CLB Thiện Nguyện 

                                                                                                                                                                     ĐẶNG VĂN KƯỜNG

 Bản để in  Lưu dạng file  Gởi bạn bè Lượt truy cập: 327
  THƯ CHÚC TẾTCỦA ĐẢNG ỦY-ỦY BAN XÃ ĐIỀN HÒA  [15.01.2020 14:16]
  NGƯỜI QUÊ TÔI Ở XÃ EAHU HUYỆN CƯ KUIN ĐĂK LĂK  [02.06.2017 08:22]
  NHỚ TẾT ĐOAN NGỌ Ở QUÊ  [31.05.2017 16:31]
  Ôn cố tri tân: “PHONG LAI TÁC NGHỆ, THẾ CHÍ CANH ĐIỀN”  [26.05.2017 17:19]
  QUÊ TÔI CÓ ĐƯỜNG TRƯA-HÀNG DỪA  [28.12.2016 23:08]
  Cá dét đồng quê, ai đi xa cũng nhớ  [17.06.2016 13:30]
  Qua đò Tam Giang  [14.11.2015 14:03]
  Một Thoáng Quê Hương.  [25.10.2015 22:55]
Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 25, 26, 27  [sau]
 

  TẤM LÒNG VÀNG
  TRI ÂN
  TỪ THIỆN
  KHUYẾN HỌC
  TIN VẬN ĐỘNG
  HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
  HỌC BỔNG & KHEN THƯỞNG

  GIAO LƯU
  Tuyển Dụng
  Gia đình Online
  Nhân Vật - Sự Kiện
  Tác Giả & Tác Phẩm
  CLB Đồng Hương Trẻ
  Sinh Viên & Thanh Niên
  Thế Chí Tây ở Hải Ngoại
  DOANH NGHIỆP DOANH NHÂN
  CÔNG TY
  TƯ NHÂN
  ĐĂNG KÍ GIAN HÀNG

Tra cứu nhà tài trợ
Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
[ Xem tất cả ]

Tin tức mới
BÁO CÁO SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM CÔNG TÁC TỪ THIỆN TẠI QUÊ NHÀ THẾ CHÍ TÂU - ĐIỀN HÒA
TIN BUỒN
THƯ MỜI HỌP MẶT MINH NIÊN GIÁP THÌN 2024
BÁO CÁO TỔNG KẾT
THƯ NGÕ CỦA CHÙA THẾ CHÍ TÂY -ĐẠI LỄ TRAI ĐÀN
BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC TỪ THIỆN NĂM 2023 - NĂM THỨ 11
LAN TỎA YÊU THƯƠNG
Khi sáp nhập hai xã Điền Lộc và Điền Hòa (huyện Phong Điền) thành phường trong tương lai, đô thị này được xác định sẽ là động lực phát triển mới ở phía bắc của Huế.
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP MINH NIÊN 2023

Lịch vạn niên

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Dự báo Thời Tiết
Tỷ Giá Ngoại Tệ
Giá Vàng
Chứng khoán

Visitors
 Online: 001
 Hits 000000001
  DANH MỤC TIN TỨC
Ẩm Thực
Học Đường
Bạn Đọc Viết
Khuyến Nông
Văn hóa - Lịch sử
Cáo Phó - Tang Lễ
Thế Giới Quanh Ta
Sức Khỏe Cộng Đồng
Cảm Nhận Quê Hương
Di Tích - Danh Thắng Huế

Video Mới nhất    
Tât niên CLB đồng hương 2013
Mùa Hoa Mai Hẹn - TCT
Bài hát về Điền Hòa quê tôi
Họp Mặt TCT TPHCM Tân Mão 2011
Thế Chí Tây quê tôi
TCTHCM2010-2
TCTHCM2010 - 1
Cọp đón xuân
Thủy Tổ Nguyễn Văn-Lễ tạ lăng
Xem tất cả

Tin xem nhiều    
BÁO CÁO SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM CÔNG TÁC TỪ THIỆN TẠI QUÊ NHÀ THẾ CHÍ TÂU - ĐIỀN HÒA
TIN BUỒN

Chatbox    

Ảnh sinh nhật    

Logo Công ty    

Logo Tư nhân    

Liên kết web    

QUẢNG CÁO    

Sinh Nhật TV CLB    

Hồ Ngọc Bình   14 - 07
Hồ Thị Thanh Minh   20 - 07
Nguyễn Đăng Diện   30 - 7

Trang chủ | Lời ngỏ | Tin tức | Hình ảnh | Gửi bài viết | Thông báo chung
Copyright 2009 Đồng Hương Thế Chí Tây
Quản trị nội dung trang thông tin các thành viên Đồng Hương Thế Chí Tây.
Design by Vihan