DONG HUONG THE CHI TAY http://thechitay.com

XUẤT HÀNH - KHAI TRƯƠNG - CÚNG TẾ ĐẦU NĂM ẤT MÙI - 2015
07.02.2015

KÍNH CHÚC BÀ CON ĐỒNG HƯƠNG VÀ BẠN ĐỌC NĂM MỚI ẤT MÙI - 2015

SỨC KHỎE - HẠNH PHÚC - MAY MẮN - THỊNH VƯỢNG !


I/XUẤT HÀNH:

Ngày

Giờ tốt

Hướng tốt

Tuổi kỵ xuất hành

Mồng 1 Tết

 

Từ 0h0 đến 02h0’, 04h -08h, hoặc 12h00 – 16h00’

- Chánh Tây(Tài thần, Quí thần)

-Tây – Nam, chánh Đông (Hỷ thần)

Canh Thân, Nhâm Thân

 

Mồng 2 Tết

 

Từ 08h00’ – 16h00’

- Chánh Tây (Tài thần, Quí thần)

-  Chánh Nam(Hỷ thần)

 Tân Dậu, Quí Dậu

 

Mồng 3 Tết

 

Từ 08h – 10h , 16h – 20h00’

- Chánh Bắc(Tài thần)

- Đông – Bắc(Quí thần)

Nhâm Tuất, Bính Tuất

 

II/ KHAI TRƯƠNG  (Các ngày sau đây đều thuộc tháng giêng âm lịch)                    

Ngày

Giờ tốt

Kỵ tuổi (tuổi không nên làm)

02

04h00 – 05h00, hoặc 12h00– 14h00

Tân Dậu; Quí Dậu

05

04h00 – 05h00, hoặc 08h00 – 09h00

Bính Tý; Giáp Tý

09

08h00 – 12h00, hoặc 16h00– 17h00

Mậu Thìn, Canh thìn

10

08h00 – 10h00

Kỷ Tỵ, Tân Tỵ

13

08h00 – 10h00

Giáp Thân;  Nhâm Thân

14

04h00 – 05h00, hoặc 08h00 – 09h00

Quý Dậu, Ất dậu

22

08h00 – 10h00

Tân Tỵ, Quý Tỵ

25

04h00 – 05h00, hoặc 08h00 – 10h00

Giáp Thìn, Mậu Thìn

28

08h00 – 10h00

Ất Hợi, Đinh Hợi

III/ CÚNG TẾ, CẦU PHƯỚC (Các ngày sau đây đều thuộc tháng giêng âm lịch)                    

 

Ngày

Giờ tốt

Kỵ tuổi (tuổi không nên làm)

02

04h00 – 05h00, hoặc 12h00– 14h00

Tân Dậu; Quí Dậu

03

06h00 – 07h00, hoặc 17h00– 18h00

Nhâm Tuất, Bính Tuất

05

04h00 – 05h00, hoặc 08h00 – 09h00

Bính Tý; Giáp Tý

06

06h00 – 07h00, hoặc 09h00 – 10h00

Ất Sửu, Đinh Sửu

08

08h00 – 10h00

Đinh Mão, Tân Mão

10

08h00 – 10h00, hoặc 17h00– 18h00

Kỷ Tỵ, Tân Tỵ

15

06h00 – 07h00

Giáp Tuất, Mậu Tuất

18

06h00 – 07h00, hoặc 10h00– 12h00

Đinh Sửu, Tân Sửu

22

08h00 – 09h00, hoặc 10h00 – 14h00

Tân Tỵ, Quý Tỵ

28

08h00 – 10h00

Đinh Hợi, Ất Hợi

   Kính  chúc    con  năm  mới   dồi  dào  sức khỏe,  An khang , Thịnh  vượng,  Hạnh phúc!

 Nguồn: - dangdangphuoc.violet.vn  

            - Lương y đa khoa  Nguyễn Đăng Hưu - Thị xã Buôn Hồ, Đăk LăkURL của bản tin này::http://thechitay.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1826

© DONG HUONG THE CHI TAY contact: info@mmlabel.com.vn