DONG HUONG THE CHI TAY http://thechitay.com

Một Thoáng Quê Hương.
25.10.2015

 

 


               HỎI AI

 

Bà con Thế Chí mình ơi

Có ai biết được những lời sau đây

Mình xin mượn trang web này

Hỏi ai hiểu biết giải bày phân bua

Ai đắp hói Biện hói Chùa?

Ai khơi hói Lý, ai đào hói Ngang?

Ai trồng cây dương đình làng?

Qua bao thế hệ không tàn vẫn xanh

Nhớ ngày đất nước chiến tranh

Đạn bom tàn phá tung hoành dọc ngang

Giặc Tây đốt phá khắp làng

Dương vẫn tồn tại hiên ngang trước đình

Hay là có chuyện tâm linh

Thần Hoàng bảo vệ cho đình linh thiêng

Ai làm lý trưởng đầu tiên?

Lập làng dựng xóm canh điền khai hoang

Bao đời mưa nắng gian nan

Ruộng đồng thành thục thênh thang cánh cò

Ai người công đức chăm lo?

Xây đình lập họ ghi lời tổ tiên

Hỏi ai chia ruộng nhiều miền?

Ruộng Biền, Niên Sắc, ruộng Tiền, Hạ Khê

Hỏi ai đắp được con đê?

Từ doi hói Biện thẳng về Tam Giang

Hỏi ai dựng cột mốc làng?

Mà nay đá vẫn trơ gang trường tồn

Hỏi ai xây dựng ngôi chùa?

Bốn giờ chuông vọng ngày mùa nấu cơm

Hỏi ai lưu lại tiếng thơm?

Dân làng tưởng nhớ, tôn thờ khói lam

Mỏm Trạng, bến Mới, bến Am

Phân vùng chia xứ dân làm khỏi quên

Văn Thánh, Mể cốc, Bền Đền

Tiền nhân ai đã đặt tên bao đời?

Thế Chí ai đặt nên lời?

Mà sao nghe nặng lòng người vấn vương

Ai đặt tên ba con đường?

Khen ai khéo dựng bốn phương chu toàn

Đường Trưa, đường Đập, đường Quan

Ba đường song thẳng thành hàng chữ tam

Hỏi ai những việc đã làm?

Ngàn dâu bóng xế, son vàng không phai

Lục tộc dòng họ nối dài

Thế hệ tiếp bước tương lai huy hoàng

Hỏi ai dựng cảnh tiêng khang?

Để cho con cháu vẽ vang đời đời…

 

                                  Đặng Ca

              Email: dangcaquoctuy@gmail.com          URL của bản tin này::http://thechitay.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1854

© DONG HUONG THE CHI TAY contact: info@mmlabel.com.vn