DONG HUONG THE CHI TAY http://thechitay.com

DANH SACH KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2016-2017
27.02.2018

Như thường lệ hàng năm, Đồng Hương Thế Chí Tây tại Thành Phố Hồ Chí Minh sẽ họp Minh Niên, nhằm kết nối tình cảm bà con xa quê, qua đó có những việc làm thiết thực để giúp đỡ bà con ở quê nhà, mừng thọ những người lớn tuổi và trao tặng thưởng cho các cháu đạt thành tích trong học tập...


DƯỚI ĐÂY LÀ DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI VÀ HỌC SINH ĐẬU VÀO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA CÁC CHÁU TẠI TP.HCM :URL của bản tin này::http://thechitay.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1911

© DONG HUONG THE CHI TAY contact: info@mmlabel.com.vn