DONG HUONG THE CHI TAY http://thechitay.com

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẬU ĐẠI HỌC Ở XÃ NHÀ NĂM 2018
30.08.2018

Qua thời gian chờ đợi rồi đến lúc các em cũng có được kết quả sau 12 năm học.


Đồng hương Thế Chí Tây tại thành phố Hồ Chí Minh luôn đồng hành cùng xã nhà để khuyến khích và khen thưởng các em thi đỗ vào các trường Đại Học, đem về danh dự cho quê hương.

Vừa qua nhân ngày 25/08/2018 bác Nguyễn Thiện Tống- Hội trưởng hội khuyến học  đã có mặt ở quê nhà để trao những phần thưởng cho các em. Tuy phần quà không lớn nhưng ít nhiều động viên tinh thần các em. Chúc các em luôn vững tin và hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập trong những năm Đại Học.

DANH SÁCH CÁC HỌC SINH ĐẬU ĐẠI HỌC NĂM 2018.

BQT WEBURL của bản tin này::http://thechitay.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1915

© DONG HUONG THE CHI TAY contact: info@mmlabel.com.vn