DONG HUONG THE CHI TAY http://thechitay.com

In Ấn & Quảng Cáo
19.04.2011

+  Print Advertising (In ấn quảng cáo):

-         Thiết kế tạo mẫu và in ấn trên các chất liệu

-         In ấn các ấn phẩm quảng cáo:  Brouchere, catalogue,  forder, name card,

Tờ gấp, tờ rơi, thiệp, bao bì, lịch, nhãn hiệu hàng hóa.

Tài liệu tuyên truyền cơ quan, nhà nước


+ Outdoor Advertising (Quảng cáo ngoài trời)

-         Thiết kế nhận diện thương hiệu

-         Thiết kế và thi công lắp đặt : mặt dựng Aluminium, Pano, Bảng hiệu

Hộp đèn, đèn Led, đèn neonsign

+ Event (Tổ chức sự kiện):

-         Tổ chức hội nghị khách hàng, hội chợ triển lãm thương mại.URL của bản tin này::http://thechitay.com/modules.php?name=company&op=viewst&sid=1325

© DONG HUONG THE CHI TAY contact: info@mmlabel.com.vn