DONG HUONG THE CHI TAY http://thechitay.com

Liên Hệ
05.06.2009

 

Địa chỉ: 547 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phong, Q. 7

TP.Hồ Chí Minh Việt Nam

Tel: 08 37716258

Email: besvietnam@gmail.com

Đại diện phía nam: Nguyễn Sĩ Thắng

Hotline: 0903 345747

 
URL của bản tin này::http://thechitay.com/modules.php?name=company&op=viewst&sid=337

© DONG HUONG THE CHI TAY contact: info@mmlabel.com.vn