DONG HUONG THE CHI TAY http://thechitay.com

THÔNG BÁO HOÃN HỌP MINH NIÊN 2021
23.02.2021

Kính gởi : Quý bà con đồng hương Thế Chí Tây tại Thành Phố Hồ Chí Minh.


Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến còn phức tạp, thực hiện theo chỉ thị 16 của chính phủ. Nay ban liên lạc hội đồng hương Thế Chí Tây tại Thành Phố Hồ Chí Minh kính thông báo đến quý bà con đồng hương tại TP.HCM và các vùng lân cận như sau:

 - Hoãn buổi họp minh niên vào ngày 28/02/2021 (nhằm ngày 17 tháng giêng năm Tân Sửu)

 -Thời gian họp sẽ được thông báo lại sau.

Rất mong quý bà con thông cảm.

Kính chúc quý bà con luôn sức khỏe, bình an.
                                                                                                                                                 
TP.HCM ngày 23 tháng 02 năm 2021  
  TM BAN LIÊN LẠC


URL của bản tin này::http://thechitay.com/modules.php?name=donghuong&op=viewst&sid=1942

© DONG HUONG THE CHI TAY contact: info@mmlabel.com.vn