DONG HUONG THE CHI TAY http://thechitay.com

ĐỒNG HƯƠNG THẾ CHÍ TÂY TẠI TP. HCM HỌP MẶT ĐẦU NĂM
25.02.2023

 Cứ vào dịp tháng giêng đồng hương Thế Chí Tây tại TP. HCM tổ chức họp mặt minh niên. Năm ngoái do tình hình dịch chưa ổn nên không tổ chức được. Năm nay ban liên lạc mới chọn ngày chủ nhật 19 tháng 2 (nhằm ngày 29 tháng giêng Quý Mão) để tổ chức họp mặt. 


 DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA BUỔI HỌP MINH NIÊN QUÝ MÃO

Phát thưởng cho các cháu đậu ĐH
Phát thưởng cho các cháu học sinh giỏi

TM Ban liên lạc

Thùy Trang

Hình ảnh : Văn KháURL của bản tin này::http://thechitay.com/modules.php?name=donghuong&op=viewst&sid=1957

© DONG HUONG THE CHI TAY contact: info@mmlabel.com.vn