DONG HUONG THE CHI TAY http://thechitay.com

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG
11.02.2017

Nhân dịp họp mặt Minh Niên đầu năm Đinh Dậu, đồng hương Thế Chí Tây tại TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức phát thưởng cho các con em đạt học sinh giỏi của các cấp và đậu váo các trường Đại Học năm học 2015-2016.


ĐÂY LÀ DANH SÁCH  KHEN THƯỞNG  NĂM HỌC 2015-2016

BQTURL của bản tin này::http://thechitay.com/modules.php?name=nguoidonghuong&op=viewst&sid=1887

© DONG HUONG THE CHI TAY contact: info@mmlabel.com.vn