DONG HUONG THE CHI TAY http://thechitay.com

ĐỒNG HƯƠNG THẾ CHÍ TÂY TPHCM KHEN THƯỞNG CÁC EM ĐẬU ĐẠI HỌC Ở QUÊ NĂM 2021
19.02.2022

 Để khuyến khích tinh thần học tập của các em ở quê nhà, hội Đồng Hương Thế Chí Tây tại TPHCM luôn đồng hành và khen thưởng đến các em có thành tích tốt và các em đậu Đại Học vào các trường công lập.


 Năm nay do dịch COVID làm giãn cách xã hội nên việc trao thưởng đến các em không được tổ chức đúng thời điểm như mọi năm. Ban khuyến học Đồng Hương không thể đích thân trao thưởng cho các em mà chỉ nhờ quý thầy cô và UBND xã trao gởi phần thưởng của Đồng Hương Thế Chí Tây tại TP HCM đến các em.

DƯỚI ĐÂY LÀ DANH SÁCH CÁC EM ĐẬU ĐẠI HỌC NĂM 2021 VÀ HÌNH ẢNH TRAO THƯỞNG 

TM Ban liên lạc Đồng Hương Thế Chí Tây

TM BQT Web

Thùy Trang URL của bản tin này::http://thechitay.com/modules.php?name=nguoidonghuong&op=viewst&sid=1949

© DONG HUONG THE CHI TAY contact: info@mmlabel.com.vn