DONG HUONG THE CHI TAY http://thechitay.com

HOÀN THIỆN SÂN CHƠI CỎ NHÂN TẠO CHO CÁC CHÁU MẦM NON ĐIỀN HÒA VÀ THƯ CÁM ƠN CỦA HIỆU TRƯỞNG
02.12.2022

Với sự đóng góp của quý bà con Đồng Hương Thế Chí Tây tại Thành Phố Hồ Chí Minh nên các cháu mầm non Điền Hòa có được sân chơi cỏ nhân tạo rất thoải mái.


DƯỚI ĐÂY LÀ HÌNH ẢNH CÁC CHÁU VUI ĐÙA TRÊN SÂN CỎ NHÂN TẠO HOÀN THIỆN và THƯ CÁM ƠN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON.

Rất cám ơn sự đóng góp của quý bà con để các cháu có được sân chơi êm và thoải mái.

Thay mặt Ban QT Web

Thùy Trang

(Hình ảnh trường mầm non cung cấp)URL của bản tin này::http://thechitay.com/modules.php?name=nguoidonghuong&op=viewst&sid=1954

© DONG HUONG THE CHI TAY contact: info@mmlabel.com.vn