DONG HUONG THE CHI TAY http://thechitay.com

Tài Khỏan Đồng Hương Thế Chí Tây
28.10.2009

Quý Bà Con và Thân Hữu có thể gởi tiền vào tài khỏan của chúng tôi cho mục đích từ thiện.


Tài Khỏan Đồng Hương

Nguyễn Văn Lượng

Số TK: 0101010014 - Ngân Hàng Đông Á

130 Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận

TP. Hồ Chí Minh Việt Nam

ĐTDĐ: 0913 643432

 


BQT

URL của bản tin này::http://thechitay.com/modules.php?name=quydinhchung&op=viewst&sid=682

© DONG HUONG THE CHI TAY contact: info@mmlabel.com.vn